Contact Address

  • Shenzhen BrighTech PCB Company Ltd.

  • Bldg 1-3, 24 Second Industrial Zone
    Dawangshan, Shajing, Shenzhen

  • Guangdong 518104 CHINA